19 stycznia 2014 r. zespół dziecięcy PROMYCZKI, odpowiadając na zaproszenie ks. prefekta Grzegorza Bogdańskiego, wystąpił z koncertem kolęd i pastorałek na spotkaniu opłatkowym Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Dzieci jak prawdziwi artyści, dały koncert bez żadnej tremy, za który zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem.