Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Konopnica Panu Mirosławowi Żydkowi za ufundowanie nagród w gminnym konkursie wokalnym „Jesienne nutki" oraz pozyskanie sponsora nagród w gminnym konkursie ekologicznym "Jesienne bukiety".
Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
W dniu 22.10.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy odbyło się rozwiązanie dwóch konkursów gminnych. Były to: konkurs wokalny „Jesienne nutki" oraz konkurs ekologiczny „ Jesienne bukiety". Poziom obydwu konkursów był bardzo wysoki. Frekwencja dopisała, a uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przepięknych nagród.
Rozwiązanie konkursów poprzedził występ zespołu wokalnego „Promyczki" oraz zabawa dydaktyczna dotycząca segregacji odpadów. Wszyscy bawili się doskonale.
Serdecznie dziękuję p. Małgorzacie Cygan oraz p. Magdalenie Miazek za zorganizowanie Gminnego konkursu wokalnego „Jesienne nutki". Serdecznie dziękuję p. Pawłowi Gozdkowi oraz p. Małgorzacie Zarajczyk – Gorzko za zorganizowanie Gminnego konkursu ekologicznego „Jesienne bukiety".
Jeszcze raz serdecznie dziękuję sponsorom: Wójtowi Gminy Konopnica Panu Mirosławowi Żydkowi oraz Prezesowi firmy „Ekoland" Panu Wojciechowi Wojtaszkowi.
Serdecznie dziękuję rodzicom za zorganizowanie poczęstunku dla uczestników konkursów.
A. Sobolewska