Uczniowie klasy II A, wraz z wychowawcą ,odwiedzili Gminną bibliotekę publiczną w Kozubszczyźnie. Głównym celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności współdziałania oraz utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Podczas spotkania pani Bibliotekarka w ciekawy sposób opowiedziała nam o swojej pracy, zapoznała z zasadami zachowania w bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz zachęcała do wypożyczania książek. Odbyła się również krótka pogawędka i zaprezentowanie najciekawszych książek. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję obejrzeć Teatrzyk przygotowany przez panie bibliotekarki. Do szkoły wróciliśmy zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.
Dziękujemy paniom Bibliotekarkom za miłe i pełne ciekawych informacji spotkanie.