Drodzy Uczniowie, nadchodzi czas wakacji zamieszczamy zatem procedury oddawania podręczników.
Przypominamy również o konieczności oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych książek.
PROCEDURY PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW:
1. Podręczniki będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem w magazynku podręczników w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Przyjmowane będą wyłącznie pełne komplety podręczników.
W sytuacji zniszczenia lub zagubienia podręcznika prosimy o odkupienie do dnia 14 czerwca 2024r. podręcznika lub dokonanie wpłaty za zagubiony lub zniszczony podręcznik na konto Rady Rodziców
Jak przygotować podręczniki do zwrotu?
– zdejmujemy okładki,
– wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
– rozprostowujemy zagięte kartki ( można kartki przeprasować)
– wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki z kartkówkami, notatkami itp.
– Nie oddajemy do biblioteki podręcznika z religii i zeszytów ćwiczeń.

Terminarz zwrotu wypożyczonych materiałów z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/24

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Klasa

1.

10.06.2024

poniedziałek

Klasa VI

2.

11.06.2024

wtorek

Klasa V

3.

12.06.2024

środa

Klasa VII

4.

13.06.2024

czwartek

Klasa VIII

5.

14.06.2024

piątek

Klasa IV

6.

17.06.2024

poniedziałek

Klasa II b w godz. 10.40 –12.00

Klasa II a w godz. 12.00 –13.30

7.

18.VI.2024

wtorek

Klasa III

8.

19.VI.2024

środa

Klasa I a w godz.9.45 – 11.00

Klasa I B w godz. 11.05 – 12.15