Wraz z Nowym Rokiem nasza szkoła dołączyła do grona setek szkół współpracujących w ramach programu eTwinning. Tuż po feriach grupa uczniów z kl. VI rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. "Bridge of Cultures". Cele projektu to przede wszystkim poznanie innych kultur, podniesienie znajomości języka angielskiego, jak również rozwinięcie umiejętności wykorzystania narzędzi internetowych w edukacji. Projekt jest realizowany od stycznia do maja i obejmuje szereg działań. Uczniowie zaczęli od stworzenia swoich profili osobowych i zamieszczenia ich na forum projektu wśród wpisów ich koleżanek i kolegów z innych krajów. Kolejne działania przed nami.

https://drive.google.com/file/d/1TW4ouBP45PbKcB5pvhC0JKq4TEMrFZfe/view?usp=sharing