Jazda rowerem daje zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwa staje się samodzielna jazda pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień – karty rowerowej.
Aby uzyskać ten dokument należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego oraz opanował technikę jazdy na rowerze.
Egzamin skład się z 2 części – teoretycznej (test) i praktycznej (sprawdzian umiejętności jazdy na rowerze). Do części praktycznej dopuszczeni zostaną uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi na teście.
Najbliższy egzamin teoretyczny odbędzie się 8 czerwca b.r. Uczniowie klasy IV i V przystąpią do niego na lekcji techniki. Chętni uczniowie klasy VI-VIII powinni zgłosić w tym dniu (w godzinach 8.00 -10.35) nauczycielowi techniki chęć przystąpienia do egzaminu.
Termin egzaminu praktycznego zostanie podany w późniejszym terminie.

pdfArkusz zaliczeń

pdfSzczegółowa procedura uzyskania karty rowerowe w szkole