Formularz monitorowania wykorzystania sprzętu (dostępny po zalogowaniu do szkolnej platformy Google)