×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów foto/2023/zawody2 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów foto/2019/szachy oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów lego/motocykl oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Bractwo im. św. Brata Alberta w Lublinie zwróciło się z prośbą do naszej szkoły o wsparcie w przygotowaniu paczek dla dzieci z rodzin ubogich z okazji Dnia Dziecka. Z pomocą Samorządu Uczniowskiego włączyliśmy się w zbiórkę potrzebnych artykułów, które zostały już przekazane organizatorom akcji.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za przekazane dary!