W dniu 30 listopada uczniowie klasy III uczestniczyli w pogadance na temat segregacji śmieci, którą przeprowadził przedstawiciel firmy KOM - EKO. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak: recykling, segregacja odpadów, sortowanie, kompostownik. Dowiedzieli się, w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady, co się robi z odpadami. Była to dla wszystkich cenna lekcja przyrody, która pomogła zrozumieć uczniom potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększyć świadomość w zakresie odpowiedzialności za odpady, a przede wszystkim za czystość naszej planety.