Dzisiaj jest ważna rocznica
- Jedenasty Listopada.
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.

Dnia 12 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie przedstawiono sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uroczystość została przygotowana przez Koło Biblioteczne pod opieką p. U. Szuby. Nad oprawą muzyczną czuwał p. K. Tarczyński.