Uczniowie klasy trzeciej uczyli się się bezpiecznie spędzać czas wolny na wakacjach. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest do tego niezbędna. Wszyscy  mieli okazję przećwiczyć  w parach ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.  Wykonywali też masaż serca oraz sztuczne oddychanie przy użyciu  fantoma. Wśród młodych ratowników  swoją wiedzą i umiejętnościami wyróżniał się Kuba Owczarski. Teraz już wakacje na pewno będą bezpieczne!