Szanowni Państwo Rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy!

Informuję, że na terenie szkoły są prowadzone prace związane z budową boiska szkolnego. Często po drogach wewnętrznych jeździ ciężki sprzęt: ciężarówki, koparki itp.
Bardzo proszę o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas przyprowadzania i odbioru ich ze szkoły. Zabrania się także wchodzenia na boisko szkolne.

Aniela Sobolewska – dyrektor szkoły